icon

הזמינו סדנה

 • EN
 • המודיעין הוא חלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית. המודיעין יסייע לנו להכיר את עצמנו, המתחרים והלקוחות.

  אחת הבעיות הגדולות בעסקים נובעת מהעבודה שכולם בטוחים שהם טובים מאוד, אבל לא בטוח שכך השוק תופס אותנו. מטרת המודיעין היא לספק תמונת מצב ברורה לצורך קבלת החלטות נכונות.

  המטרה:

  מתן כלים להכרת העסק שלנו, המתחרים והלקוחות

   

  נושאי ההרצאה:

  1. אתגרי המודיעין והבנת המציאות
  2. תורת המודיעין וסוגי המודיעין השונים
  3. מודיעין עסקי מול מודיעין תחרותי
  4. כלים לאיסוף מודיעין
  5. שילוב כלי מודיעין לצורך איסוף מידע
  6. הכרת סוגי המתחרים השונים ורמת האיום שהם מהווים
  7. חיבור הלקוחים המודיעיניים לאסטרטגית הפעילות העסקית
  LET'S TALK

  הזמינו סדנה